En Espanol   |   French/Creole   |   Kriolu   |   Portuguese   |  English
Home  |   Services   |   Eligibility   |   Careers   |   Locations   |   About Us  
Misyon nou se bay bon jan kalite a Pi bon nan Swen nan kliyan nou . Vizyon nou se vin yon non nan kay la nan kominote a favorize pa travay di, angajman, ak swen sante ekselan.
Objektif nou se kreye yon kay sekirite epi san danje pou kliyan ak 100% satisfaksyon.


Nan Kominote Koneksyon swen , LLC , objektif nou se ede kliyan nou reyalize bon jan kalite a pi byen nan lavi posib. Nou isit la nan Koneksyon Kominote konprann ke yon sèl solisyon pa anfòm chak
sitiyasyon, se konsa nou pran tan pou koute epi pou aprann sou bezwen chak kliyan an ak preferans. Pwogram nan swen nou bay an gen ladan vizit chak jou soti nan èd Kay Sante oswa CNAS . ka rele sou nou ka jwenn 24 èdtan nan yon jou, 7 jou yon semèn. Nou ofri tou bi- bileng ak sèvis entèpretasyon jan sa nesesè.
Bay sèvis lakay swen sante yo granmoun aje ak granmoun ki gen andikap GAFC - apwouve.
sèvis lakay swen sante nou an se pou granmoun aje ki kalifye ak granmoun ki gen andikap ki ap viv nan apwouve
Gwoup granmoun Swen Adoptif lojman. ajan swen nou yo se Enfimyè Anrejistre , Manadjè Ka , ak èd Kay Sante ki ap angaje nan fè si ke ou se priyorite nou.
K ap travay Ansanm fè nou Kominote pi bon!
En Espanol   |   French/Creole   |   Kriolu   |   Portuguese   |  English